Algemene leveringsvoorwaarden

Evaret hanteert de Nederland ICT Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van kracht zijn op al onze transacties en leveringen alsmede op al onze diensten,. De Nederland ICT Voorwaarden vervangen onze eerdere leveringsvoorwaarden. Eventueel door de klant toegepaste algemene voorwaarden worden door ons niet geaccepteerd. De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

pdfNederland_ICT_Voorwaarden.pdf